Smo eko–socialna kmetija Kocljevina, ki je ekološko kmetijstvo pričelo razvijati v letu 2015.
Z ustanovitvijo zavoda Kocljevina je na obrobju vasi Prosenjakovec tik pred mejo z republiko Madžarsko, dobilo v najem od občine Moravske Toplice opuščeni prehodni dom za tujce.
Od leta 2007 je bil objekt opuščen in ni služil svojemu namenu.
Ker je bil objekt prazen je začel propadati, prav tako je bila propadanju in zaraščanju prepuščena okolica objekta, ter pripadajoča kmetijska zemljišča.
Izpostavili bi, da zavod Kocljevina zaposluje predvsem ranljive družbene skupine (starejši, etnične manjšine, invalidi, ljudje z psihičnimi težavami, odvisnike,…).
Kjer delavci pridobijo znanja iz ekološkega kmetijstva:


Na Kocljevini smo pričeli z rekonstrukcijo prehodnega doma za tujce v ekološko kmetijo in proizvodnjo.
V letu 2015 smo se prijavili v ekološko kmetovanje, pri kontrolni organizaciji IKC-UM (SI–EKO–002).
Na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo zaprosili za skrajšanje preusmeritve in pridobili status ekoloških zemljišč.
Z letom 2016 smo pridobili certifikat iz pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil - certifikat št.32316.Projekt "Čebela"

Untitled 1
Ministrsvo                                                                      Skladi

 

 

LogoČebela"Projekt Čebela traja od 01.11.2018 do 31.12.2019.
V okviru tega projekta bomo izvedli pet sklopov delavnic.
V prvem sklopu bomo predstavili oblikovanje in izdelavo čebeljih panjev in čebelnjaka.
Najprej bo potekala delavnica o prilagoditvi delovnega mesta invalidnim osebam. Nabavili bomo lesnoobdelovalni stroj.
Nato bodo delavnice o pripravi in izdelovanju čebeljih panjev. Izdelovali bomo AŽ in LR panje.
Potem bo sledila predstavitev rezultatov prve delavnice, ki bo zajemala ogled in predstavitev čebeljih panjev, ter izdelanega čebelnjaka.
Zatem bomo v drugem sklopu predstavili osnove čebelarjenja, kjer bo predstavljena zgodovina čebelarstva, pomen čebele za okolje in čebelarje, čebelja paša, bivališča, oprema čebelarja, orodje in pripomočki za delo čebelarja, čebelji produkti med, cvetni prah, vosek, matični mleček, propolis, čebelji strup.
Nato bomo v tretjem sklopu predstavili oblikovanje in poslikavo panjskih končnic, ter izdelavo lesenih modelov za medeno testo.
V četrtem sklopu bomo predstavili pripravo medenega testa, oblikovanje, okraševanje in peko peciva iz medenega testa.
V petem sklopu bomo pripravili, oblikovali, izdelali sveče in mila, kreme, ter šampone.
Po vseh petih sklopih bomo izvedli degustacijo medenjakov, ter preizkus sveč, krem, mil in šamponov.
Po zaključku tega projekta želimo zagotoviti trajnost, ter razvijati in dopolnjevati omenjeno dejavnost še naprej, saj si želimo, da bi tudi v prihodnje dobili čim več projektov in tako pripomogli k uspešnemu razvoju in rasti naše pokrajine, kot tudi našega podjetja.
Zelo smo veseli, da smo bili izbrani za omenjeni projekt, saj je bilo za vzhodno Slovenijo izbranih 7 projektov, med katerimi je tudi naš."

Koordinator projekta Mario Balažic
Namen operacije:

Med naravno dediščino Slovenije sodi bogastvo žive in nežive narave: naravne posebnosti, ki so prvobitne, pristne, avtohtone, izjemne, enkratne, redke, stare, pestre, raznovrstne, pričevalne, izobraževalne ali prepoznavne, medtem, ko v kulturno dediščino sodijo človekove stvaritve in dejavnosti.
Na podlagi omenjenega lahko trdimo, da slovenski gozdovi, les, tradicionalne obrti, Kranjska čebela, čebelarjenje na slovenskem, čebelji produkti ter tradicionalno oblikovani izdelki iz lesa in čebeljih produktov, sodijo med naravno in kulturno dediščino Slovenije.
Omenjene vsebine so tudi podlaga za razvoj prilagojenih programov, primernih za delo in zaposlitev invalidov.
Glede na to, da je neprofitni zavod »KOCLJEVINA Prosenjakovci«, ustanovljen z namenom krepitve sonaravnega kmetijstva v lokalnem okolju, spodbujanja delovanja ljudi za sodelovanje, za zagotavljanje dodatnih ponudb proizvodov in storitev ter za razvoj novih možnostih zaposlovanja ali zagotavljanja novih delovnih mest, socialne integracije in poklicne reintegracije invalidov, kot najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, je namen operacije:Cilji operacije:


Teme posameznega predavatelja

Mag. Miodrag Petrovič - magister organizacijskih ved

Karmen Smodiš – učitelj likovne vzgoje

Mag. Matevž Stanovnik - učitelj strokovno teoretičnih predmetov lesarstva in praktičnega pouka na zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana
Matjaž Moder - učitelj praktičnega pouka lesarstva na zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana
Dr. Stanko Kapun univ. dipl. inž. Kmet. - specialist za travništvo in pridelovanje krme
Štefan Šemen čebelarski mojster, pridelovalec in prodajalec čebeljih izdelkov in pridelkov;
Jožica Celec – medičarka
Luz Soto Bravo - Pachamama center

Rezultati projekta:


Operacijo Čebela (št. C3340-18-241005) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt

KOCLJEVINA – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Prosenjakovci
Prosenjakovci 67c, 9207 Prosenjakovci

Matična številka:6900020000, Davčna številka: 24598135
Transakcijski račun: SI56 6100 0001 1314 039, Delavska hranilnica
Pravnoorganizacijska oblika: Zavod
Datum vpisa v sodni register: 21.08.2015
Direktor: Alojz Kavaš

Email: zavod.kocljevina@gmail.com.
Telefonska številka: +386 599 586 51
Linki


Spletna stran evropske kohezijske politike


Spletna stran ministrstva za kulturo


Népújság - Članek o projektu "Čebela"


Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije - Članek o projektu "Čebela"


Spletna stran projekta Mura Raba Tour